FB Status Categories

Greetings Pictures

pages:9 10 11 12 13first prev · next last
Showing 89 to 96 (of 99)
Share as : Status
Tujhi Aathavan Aalyavar Tujha bhaas Hot Rahato, Tya Zaada Aadachya Chandrat. Mag... Mee Tulach shodhat Rahato.
pixit
Shared No:0
Share as : Status
Tujhi Aathavan Aalyavar Tujha bhaas Hot Rahato, Tya Zaada Aadachya Chandrat. Mag... Mee Tulach shodhat Rahato.
pixit
Shared No:0
Share as : Status
Kdhitari Bhetyla Karan Lagat Nahi, Bhetlo Nahi Mhnun Antar Vadhat Nhi, Sukhdukh Vatun Ghyayla Sangav Lagt Nahi, Maitri Shivay Ayushla Arth Urat Nahi.
pixit
Shared No:0
Share as : Status
Ek Tarfi Premaat Bharpur Kahi Shiklo..! Tuzyavar Prem Kele Ithech Thoda Chuklo..! = Mitrano,Premaat Ek Mekavar Vishwas Theva.Tech Khare Prem.
pixit
Shared No:0
Share as : Status
M-manatil olakhanara I - avadi nivadi samajanara T- trass tenara R- raktachi janiv asanara A- anolakhi asa Yala mhanatat MITRA
pixit
Shared No:0
Share as : Status
Majhya PekshA Mala Tujhich Kalaji Far Tujhya Vina Jivan Mhanaje Mithavina Sar Kay Sangu Mitra Tula Tujhya Athavanit Mi JhaLO Purn Thar.
pixit
Shared No:0
Share as : Status
Kahi Shabd, Nakalat Kanavar Padtat, Koni Dur Asunhi, Ugach Jawal Watatat. Hi Maitrichi Nati, Ashich Astat, Ayushyat Yetat Ani Ayushyach Bantat.!
pixit
Shared No:0
Share as : Status
Acid Rupi Panyala Soda Mhanatat, Vadhu-Varala Sundar Joda Mhantat, Tujha Vishay Kadhla kona samor, Tar Ti sarv Lok Mala Prem Veda Mhanatat.
pixit
Shared No:0
pages:9 10 11 12 13first prev · next last
Showing 89 to 96 (of 99)
dosti whatsaapp status in marathi fonts, friendship status in marathi for whatsapp group , dosti marathi sms for whatsapp , friendship status for facebook ,whatsapp friendship marathi fonts status , friendship marathi fonts stautes fb , friendship marathi status fb ,happy friendship marathi fonts quotes fb , facebook friendship status in marathi ,friendship marathi font status for facebook ,whatsapp friendship marathi status for facebook , friendship whatsapp marathi msg status for faceboook ,friendship marathi msg status for fb ,friendship marathi fonts text for facebook status , friendship marathi fonts status in fb ,friendship marathi fonts text msg for facebook , marathi friendship status for friends , friendship status for girlfriend fb ,whatsapp happy friendship status for girl friend , friendship marathi font status for friends , friendship font marathi status for best friend ,marathi friendship status for brother whatsapp , fb friendship marathi status for sister ,friendship status for boy friend whatsapp , friendship status for boyfriend facebook, happy friendship marathi status for husband ,marathi friendship status for fiance , friendship marathi status for father whatsapp, marathi font friendship status for family whatsapp