FB Status Categories

Greetings Pictures

pages:62 63 64 65 66first prev · next last
Showing 521 to 524 (of 524)
Share as : Status
प्रेम एक आदर्श गोष्ट आहे, लग्न एक प्रत्यक्ष गोष्ट आहे.
pixit
Shared No:7
Share as : Status
जेंव्हा लोक तुमच्या मागे बोलतात तेंव्हा समजून घ्यावं की.....तुम्ही त्यांच्या दोन पाऊले पुढे आहात..!!
pixit
Shared No:33
Share as : Status
जिवन गणित आहे लग्न त्याची बेरीज आहे संसार त्याचा गुणाकार आहे अखेर त्याचे मृत्यु आहे.
pixit
Shared No:14
Share as : Status
जगतोय मस्तीत जरी नापास झालोय चौथीत...
pixit
Shared No:6
pages:62 63 64 65 66first prev · next last
Showing 521 to 524 (of 524)
marathi font status for whatsapp , marathi font status for facebook , marathi status for fb , marathi msg status for faceboook , marathi msg status for fb , marathi fonts text for facebook status , marathi status for whatsapp , marathi fonts status in fb , marathi fonts msg status for wbhatsapp , marathi fonts text msg for facebook , marathi font text sms for whatsapp status