FB Status Categories

Greetings Pictures

pages:1 2 3 4 5first prev · next last
Showing 1 to 8 (of 99)
Share as : Status
ओजळीत घेवुन समुद्र कधी दाखवता येत नाही, निळ्याभोर गगनाचा अंत कधी लागत नाही, हाताने काढलेल्या फुलांना सुगंध कधी येत नाही, खऱ्या मैत्रीपूर्ण भावनांचा उल्लेख कधी 'शब्दात' करता येत नाही.
pixit
Shared No:40
Share as : Status
मित्र आणी खरा मित्र यातिल फरक - मित्र तो , जो जेलमधुन आपली जमानत करेल .. आणी खरा मित्र तो ... जो जेलमधे आपल्या बाजुला बसलेला असेल आणी म्हणेल - "काय सॉलिड धुतला रे त्याला आपण" :)
pixit
Shared No:15
Share as : Status
काटयांवर चालून दृसयासाठी रचलेली फुलाची रास म्हणजे मैञी. तिखट लागल्यावर घेतलेला पहिला गोङ घास म्हणजे मैञी. एकटे असल्यावर झालेला खरा खूरा भास म्हणजे मैञी. मरताना घेतलेला शेवटचा श्वास म्हणजे मैञी.
pixit
Shared No:9
Share as : Status
बंधनाच्या पलीकडे एक नाते असावे , त्याला शब्दाचे बंधन नसावे,बंधनाचा त्याला आधार असावा , दुःखाला तेथे थारा नसावा , असा गोडवा आपल्या मैत्रीत असावा...
pixit
Shared No:10
Share as : Status
तुझी सोबत , तुझी संगत आयुष्य भर असावी नाही विसरणार मैत्री तुझी तू फक्त ती शेवट पर्यंत निभवावी... .
pixit
Shared No:14
Share as : Status
मैत्री असावी मना -मनाची, मैत्री असावी जन्मो -जन्माची , मैत्री असावी प्रेम आणि त्यागाची , अशी मैत्री असावी फक्त तुझी नि माझी ..
pixit
Shared No:8
Share as : Status
एक प्रवास मैत्रीचा जसा हळुवार पावसाच्या सरींचा ती पावसाची सर अलगद येऊन जाते, आणि एका सुंदरश्या मैत्रीची आठवण हळूच करून देते
pixit
Shared No:5
Share as : Status
मैत्री एक अलगद स्पर्श मनाचा , मैर्ती एक अनमोल भेट जीवनाची , मैत्री एक अनोखा ठेवा आठवणींचा , मैत्री एक अतूट सोबत आयुष्याची
pixit
Shared No:5
pages:1 2 3 4 5first prev · next last
Showing 1 to 8 (of 99)
dosti whatsaapp status in marathi fonts, friendship status in marathi for whatsapp group , dosti marathi sms for whatsapp , friendship status for facebook ,whatsapp friendship marathi fonts status , friendship marathi fonts stautes fb , friendship marathi status fb ,happy friendship marathi fonts quotes fb , facebook friendship status in marathi ,friendship marathi font status for facebook ,whatsapp friendship marathi status for facebook , friendship whatsapp marathi msg status for faceboook ,friendship marathi msg status for fb ,friendship marathi fonts text for facebook status , friendship marathi fonts status in fb ,friendship marathi fonts text msg for facebook , marathi friendship status for friends , friendship status for girlfriend fb ,whatsapp happy friendship status for girl friend , friendship marathi font status for friends , friendship font marathi status for best friend ,marathi friendship status for brother whatsapp , fb friendship marathi status for sister ,friendship status for boy friend whatsapp , friendship status for boyfriend facebook, happy friendship marathi status for husband ,marathi friendship status for fiance , friendship marathi status for father whatsapp, marathi font friendship status for family whatsapp