FB Status Categories

Greetings Pictures

pages:1 2 3 4 5first prev · next last
Showing 1 to 8 (of 522)
Share as : Status
‪😘😘#‎ती फक्त एकदा 👉👸 ‪#‎तीळगुळ‬ द्यायला माझ्या 👉🏠 #घरी आली ‪#‎आणि 😘तीळगुळ😘 द्यायच सोडुन माझ ❤❤#ह्रदय ❤❤ घेऊन गेली😘😘
pixit
Shared No:0
Share as : Status
👉👧मुलगी तोंड😘 गोड 👌करणारी असली पाहिजे....😘😘😘💋💋💋😁😝 🍚तिळगुळ तर शेजारच्या👭 पोरी पण देतात....😉😀😎💋💋💋😝😜
pixit
Shared No:0
Share as : Status
👉🏻👦🏻माझ्या Status पैक्क्षा गोड👌 माझ्यावर💖 प्रेम करणारी फक्त 👉👩🏻....तु आहेस..💑
pixit
Shared No:3
Share as : Status
💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖 #तुझ्या छोट्याशा #भेटीत पण, #माझं #आयुष्याचं सुख आहे.. अन् #तुझ्या #हृदयाच्या रानात, #माझं #जन्मभराचं पिक आहे... 😍😍
pixit
Shared No:3
Share as : Status
💖#आयुष्य_खुप 👌#सुंदर_आहे ✅ #आणि_ते 👦#मी 💕 #जगत_आहे..✅ #बस 👰#तु 👫#सोबत_नाही❌ #आहे_ना #म्हणुन_थोडसं 😔#वाईट_वाटत_आहे....❣❣❣❣
pixit
Shared No:4
Share as : Status
👉💑आमच्या🎊 लग्नात आम्हाला🗣 #उखान्याच्या जागी #status✍🏻 घ्यायला 😏 लावु नका म्हंणजी झाल...😌 नायतर मग काय👧👈 करवली पण💁‍♂ अमचावरतीच फिदा...😍
pixit
Shared No:1
Share as : Status
💁‍♂माझ तुझ्यावर👰🏻 प्रेम नाही.. ❌माझ त्या 🕒क्षणांवर 💘प्रेम आहे जे मी तुझ्यासोबत 💏 जगलो आहे.😘😘
pixit
Shared No:6
Share as : Status
👉💁🏻‍♀#खडूस #मला #love💘 is #life नको 😎👈 💁‍♂#मला #love is #बायको 💏 हवी..😍 होशील ना तू..💁🏻‍♀👈
pixit
Shared No:5
pages:1 2 3 4 5first prev · next last
Showing 1 to 8 (of 522)
marathi font status for whatsapp , marathi font status for facebook , marathi status for fb , marathi msg status for faceboook , marathi msg status for fb , marathi fonts text for facebook status , marathi status for whatsapp , marathi fonts status in fb , marathi fonts msg status for wbhatsapp , marathi fonts text msg for facebook , marathi font text sms for whatsapp status